Kapsam

Süt ve süt ürünleri istatistikleri aylık anketi sadece ticari olarak faaliyet gösteren çiğ süt ve kremayı girdi olarak kullanan sanayinin Nace Rev.2 sınıflamasına göre 10.51 başlığı altında faaliyet gösteren entegre süt işletmelerine uygulanmaktadır. Kapsam tüm Türkiye'dir ve derlenen veriler Türkiye bazında yayımlanmaktadır.

Yukarı