Tanım ve Kavramlar

İçme sütü: Pastörize,UHT ya da sterilize edilmiş içime hazır süttür.

Krema: İşletmeye gelen sütün yağının alınması sonucu ortaya çıkan ara üründür. Bu üründen tereyağı gibi ürünler elde edilebilir.

Kaymak: Pastörize yada sterilize edilmiş son ürün olarak satılmak amacıyla üretilen üründür.

İnek Peyniri: Sadece inek sütü kullanılarak elde edilen bütün peynirleri kapsamaktadır.

Diğer Peynirler: Koyun,keçi ve manda sütleri kullanılarak elde edilen peynir çeşitlerini kapsamaktadır. Karışık sütle yapılan peynirler de bu kategoride yer almaktadır.

Konsantre Süt: Sütün, hacminin yarısına kadar buharlaştırılmasıyla elde edilen yani koyulaştırılan üründür.

Tanım ve Kavramların Açıklamaları

İçme sütü üretim miktarı: Bu soruda içme sütü üreten işletmelerin üretim miktarı bilgisi alınır. İçme sütü üretim miktarı litre cinsinden derlenmektedir. Üretilen içme sütü miktarı ilgili ay içinde gerçekleşen toplam üretim miktarıdır (stoklar hariç tutulur).

Krema miktarı: Bu soruda çiftliklerden ve toplama merkezlerinden krema alan veya işletme tarafından kendi çiftliğinde üreten işletmelerin krema miktarı ve protein,yağ oranı bilgileri alınır. Krema üretim miktarı kilogram cinsinden, protein ve yağ oranı ise yüzde cinsinden derlenmektedir. Üretilen krema miktarı ilgili ay içinde gerçekleşen toplam miktardır (stoklar hariç tutulur).

Kaymak üretim miktarı: Bu soruda kaymak üreten işletmelerin üretim miktarı bilgisi alınır. Kaymak üretim miktarı kilogram cinsinden derlenmektedir. Üretilen kaymak miktarı ilgili ay içinde gerçekleşen toplam üretim miktarıdır (stoklar hariç tutulur).

İnek peyniri üretim miktarı: Bu soruda inek peyniri üreten işletmelerin üretim miktarı bilgisi alınır. İnek peyniri üretim miktarı kilogram cinsinden derlenmektedir. Üretilen inek peyniri miktarı ilgili ay içinde gerçekleşen toplam üretim miktarıdır (stoklar hariç tutulur).

Diğer peynir üretim miktarı: Bu soruda koyun, keçi, manda ve karışık sütleri kullanılarak peynir üreten işletmelerin üretim miktarı bilgisi alınır. Diğer peynir üretim miktarı kilogram cinsinden derlenmektedir. Üretilen diğer peynir miktarı ilgili ay içinde gerçekleşen toplam üretim miktarıdır (stoklar hariç tutulur).

Konsantre süt üretim miktarı: Bu soruda konsantre süt üreten işletmelerin üretim miktarı bilgisi alınır. Konsantre süt üretim miktarı litre cinsinden derlenmektedir. Üretilen konsantre süt miktarı ilgili ay içinde gerçekleşen toplam üretim miktarıdır (stoklar hariç tutulur).

Yukarı