Süt ve Süt Ürünleri Üretim İstatistikleri

Süt ve Süt Ürünleri İstatistikleri, aylık ve yıllık bazda yürütülen çalışmaları kapsamaktadır. Ülkemizin ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri belirlemek ve tarımsal ekonomiyi oluşturan sektörlerden süt ve süt ürünleri üreten işletmelerin durumlarını izlemek için gerekli veri setlerini oluşturmak, karar organlarının alacağı ekonomik ve sosyal tedbirlere ışık tutacak bilgileri elde etmek, ülkemiz süt ve süt ürünleri politikasının belirlenmesi için çeşitli araştırmalara veri hazırlamak ve sektörün milli gelire katkısını belirlemek için Avrupa Birliği hayvansal üretim mevzuatlarına uyumlu veri derlemek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Bu yayında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun, Süt ve Süt Ürünleri İstatistikleri ile ilgili çalışmalarının amaç, kapsam, veri derleme yöntemi, derlenen değişkenler, kullanılan sınıflamalar ve yayımlar hakkında detaylı bilgi verilmiş ve yayın hazırlanırken konuya ilgi duyan herkes tarafından ilgiyle okunabilir olması hedef alınmıştır.

Yukarı