Yetişkin Eğitimi Araştırması

Hayat boyu öğrenme kapsamında, yetişkin eğitimi ve öğrenimine ilişkin bilgi taleplerinin artmasıyla, istatistikî bir çerçeve oluşturulması amacıyla uluslararası düzeyde Yetişkin Eğitimi Araştırması geliştirilmiştir. İlk olarak, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerle eş zamanlı ve Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) metodolojisine uygun olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2007 yılında gerçekleştirilen bu araştırmanın ikincisi 2012 yılında üçüncüsü 2016 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu mikro veri setinde; yetişkin eğitimine katılan ve katılmayan bireylerin sosyo-ekonomik ve demografik profilinin çıkarılması, bireylerin aldığı eğitimin çeşidi, süresi vb. bilgilere ulaşılması, işverenin yetişkin eğitimi faaliyetleri sürecindeki konumu ile eğitim almak istediği halde alamayan bireylerin önündeki engellerin belirlenmesine yönelik kapsamlı veriler de yer almaktadır.

Yukarı