Yaşam Memnuniyeti Araştırması

Yaşam Memnuniyeti Araştırması (YMA)’nın temel amacı; bireyin genel mutluluk algısını, toplumsal değerlerini, temel yaşam alanlarındaki (sağlık, sosyal güvenlik, eğitim, çalışma hayatı, gelir, kişisel güvenlik, adalet hizmetleri, kişisel gelişim, geleceğe yönelik umut) genel memnuniyetini ve bu alanlardaki kamu hizmetlerinden memnuniyetini ölçmek ve bu memnuniyet düzeyinin zaman içindeki değişimini takip etmektir.

YMA’nın ilki, 2003 yılında Hanehalkı Bütçe Anketi’ne ek bir modül olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 2003 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. 2003-2012 yılları arasında araştırmanın örneklem büyüklüğü, Türkiye, kır, kent bazında tahminler üretecek şekilde hesaplanmıştır. İlk kez 2013 yılında araştırmanın örneklem büyüklüğü, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 3 bazında tahminler üretecek şekilde hesaplanmıştır. Araştırmanın örneklem büyüklüğü, 2014 yılından itibaren Türkiye düzeyinde tahminler üretecek şekilde tasarlanmaktadır.

Yukarı