Yaşam Memnuniyeti Araştırması

Yaşam Memnuniyeti Araştırması (YMA)’nın temel amacı; bireyin genel mutluluk algısını, toplumsal değerlerini, temel yaşam alanlarındaki genel memnuniyetini ve kamu hizmetlerinden memnuniyetini ölçmek ve bu memnuniyet düzeyinin zaman içindeki değişimini takip etmektir.

YMA 2003 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. 2003-2012 yılları arasında araştırmanın örneklem büyüklüğü, Türkiye, kır, kent bazında tahminler üretecek şekilde hesaplanmıştır. İlk kez 2013 yılında araştırmanın örneklem büyüklüğü, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 3. Düzey bazında tahminler üretecek şekilde hesaplanmıştır. 2014 yılından itibaren ise Türkiye düzeyinde tahminler üretecek şekilde tasarlanmaktadır.

Mikroveri seti içerisinde; mutluluk, yaşam memnuniyet düzeyi, temel yaşam alanlarındaki memnuniyet, eğitim, sağlık, asayiş, adli, ulaştırma, belediye/il özel idare hizmetlerinden memnuniyet, çevre güvenliği, umut düzeyi, toplumsal baskı algısı gibi çeşitli konularda veriler yer almaktadır.

Yukarı