Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri

İş İstatistikleri, 2002 yılından itibaren Avrupa Birliği’nin 20 Aralık 1996 tarihli 58/97 ile 11 Mart 2008 tarihli 295/2008 sayılı (EC, Euratom) Konsey Yönetmeliklerine dayanılarak üretilmektedir.

2009-2017 yılları arasında idari kayıtlara dayalı olarak Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev.2 'ye göre bilgiler verilmektedir.

Yukarı