Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri

Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri; sanayi kesimince (imalat sanayi ve madencilik taşocakçılığı) üretilen ürünlerin ve az sayıda birtakım sınaî hizmetin, yıllık periyotta ve Türkiye düzeyinde miktar ve değer olarak üretimini ortaya koymaktadır.

Bu çalışma ile elde edilecek istatistikler, kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanması, milli gelir tahminlerinin yapılması, ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısında meydana gelen değişmelerin izlenilmesi, yurt içi üretim değerlerinin belirlenmesi, fiyat ve miktar endeks ağırlıklarının tespiti, uluslararası bilgi istemine ve uluslararası karşılaştırmalara olanak sağlanması ve çeşitli araştırmalara kaynak teşkil etmesi amacıyla kullanılacaktır.

Bu yayında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri ile ilgili çalışmalarının amaç, kapsam, veri derleme yöntemi, derlenen değişkenler ve kullanılan sınıflamalar hakkında detaylı bilgi verilmiş ve yayın hazırlanırken konuya ilgi duyan herkes tarafından ilgiyle okunabilir olması hedef alınmıştır.

Yukarı