Yenilik İstatistikleri

Yenilik istatistikleri, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) metodolojisine uygun olarak hazırlanan Oslo Kılavuzuna dayanan Topluluk Yenilik Araştırması Model Soru Formunun uyarlanması ile derlenmektedir. Soru formu ile girişimlerin yürüttükleri yenilik faaliyetlerinin yanı sıra bu faaliyetler için kullanılan bilgi kaynakları, işbirlikleri, harcamaları, alınan finansal destekler, stratejileri, yenilik faaliyetinin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan engeller vb. konular araştırılmaktadır.

Yenilik araştırmalarında kapsam, Oslo Kılavuzunda da belirtildiği üzere firma için yeni” olandır. Başka bir ifadeyle yeni ya da önemli ölçüde geliştirilmiş bir mal ya da hizmetin, bir üretim sürecinin firma için yeni olması yeterlidir. Bir hammadde kaynağının keşfi ya da endüstrinin tamamen yeniden yapılandırılması gibi oluşumlar kapsamda dışıdır.
Kılavuz, girişimlerin faaliyetlerinde gerçekleşen yenilik türlerini dört başlık altında toplamıştır.

1. Ürün yenilikleri
2. Süreç yenilikleri
3. Organizasyonel yenilikler
4. Pazarlama yenilikleri

Bu yayında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), Yenilik İstatistikleri ile ilgili çalışmalarının amaç, kapsam, veri derleme yöntemi, derlenen değişkenler ve kullanılan sınıflamalar hakkında detaylı bilgi verilmiş ve yayın hazırlanırken konuya ilgi duyan herkes tarafından ilgiyle okunabilir olması hedef alınmıştır.

Yukarı