İmalat Sanayi Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 1994 yılından itibaren çeşitli dönemlerle İmalat Sanayi Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri’ni yayınlamaktadır. İmalat Sanayi Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri üretiminde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tanım, kapsam ve sınıflamaları, uluslararası yönetmelikler, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmaktadır.

İmalat Sanayi Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri anketinin kapsamı yerel biriminde 50 kişi ve daha fazla kişi çalışan tüm imalat sanayi işyerleridir.

Bu ankette temel olarak kaynaklarına göre temin edilen su miktarı, tüketim miktarları, alıcı ortamlara göre deşarj edilen atıksu miktarı, atıksuyun arıtılma durumu, işletmelerde bulunan evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisi tipi, kapasitesi, arıtılan atıksu miktarı ve atık tipine göre, tehlikeli ve tehlikesiz detayında oluşan evsel ve endüstriyel atık miktarı ve bertaraf yöntemlerine ilişkin sorular sorulmaktadır.

Yukarı