Yıllık İş Kayıtları Çerçevesiİş Kayıtları yıllık çerçeve mikro verilerinin yer aldığı bu veri setleri, girişim düzeyinde girişimi tanımlayan kimlik değişkeni, ekonomik faaliyeti, ücretli çalışan sayısı, toplam çalışan sayısı, ciro, kuruluş tarihi, kapanış tarihi ve il düzeyinde adres bilgilerini yıllar bazında içermektedir. Veri setlerinde yer alan mikro veriler kullanılarak, veri setinde yer alan değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin yapılması da mümkündür.

Yukarı