Türkiye Sağlık Araştırması

Türkiye Sağlık Araştırması ilk defa 2008 yılında gerçekleştirilmiştir.

Araştırmada, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından üye ve aday ülkelere önerilen modül soruların yanı sıra ulusal ihtiyaçları da karşılamak amacıyla özellikle veri eksikliği bulunan 0-14 yaş grubundaki bireylere ait sorulara da yer verilmiştir. Araştırma bilgisayar destekli yüz yüze görüşme (CAPI) ile hanehalklarına dört farklı anket formu (“hanehalkı bireylerinin temel özellikleri”, “0-6 yaş grubu”, “7-14 yaş grubu” ve “15+ yaş grubu”) bazında uygulanmıştır.

Araştırmada, 0-6 ve 7-14 yaş gruplarındaki çocukların anket tarihinden önceki 6 ay süresince geçirdikleri hastalık ve kazalara ait bilgiler, bu rahatsızlıklar için ne tür hizmet aldıkları, diş sağlığı gibi birçok alandaki göstergelere ilişkin bilgilere ulaşılmaktadır.

15 ve daha yukarı yaştaki bireyler için genel sağlık durumu, kronik hastalıklar, günlük aktivitelerini yürütmede fonksiyonel yeterlilik, kişisel bakım, sağlık hizmetleri kullanımı, ilaç kullanımı, yapılan aşılar ve ölçümler, alkol kullanımı ile boy ve kilo değerleri gibi bilgiler derlenmektedir.

Türkiye Sağlık Araştırması ile ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren kalkınma göstergeleri içerisinde önemli bir paya sahip olan sağlık göstergesine yönelik bilgilerin elde edilmesi ile mevcut yapıdaki bilgi açığının kapatılması amaçlanmaktadır. Araştırma ülke genelini yansıtan bir çalışma olmasının yanı sıra hem uluslararası karşılaştırmalara imkan veren hem de ulusal ihtiyaçlara ışık tutan bir çalışma olması açısından da önemlidir.

Yukarı