Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Kadın, 2020

Sayı: 37221           05 Mart 2021           Saat: 10:00

İstatistiklerle Kadın, 2020
Teknik bilgi için: Dilek GÜDERBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 78 70Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: dilek.guder@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - İstatistiklerle Kadın
Tablo-1: Cinsiyete ve yaş grubuna göre nüfus
Tablo-2: Cinsiyete göre Türkiye tek yaş hayat tablosu
Tablo-3: Cinsiyete ve yaş grubuna göre Türkiye'de sağlıklı yaşam süresi
Tablo-4: Cinsiyete göre 25 yaş ve üstü nüfusta en az ilkokul mezunu olanların oranı
Tablo-5: Cinsiyete göre 25 yaş ve üstü nüfusta en az üniversite mezunu olanların oranı
Tablo-6: Cinsiyete göre bitirilen son öğrenim kurumu
Tablo-7: Cinsiyete ve eğitim durumuna göre işgücü durumu
Tablo-8: Cinsiyete ve İBBS 2. Düzeye göre istihdam oranı
Tablo-9: Cinsiyete göre 25-49 yaş grubunda olup hanehalkında 3 yaşın altında çocuğu olan ve çocuğu olmayan bireylerin istihdam oranları
Tablo-10: Çalışma hayatı süresi
Tablo-11: İşe geliş gidiş için harcanan zamandan memnuniyet
Tablo-12: Cinsiyete göre büyükelçi sayısı ve oranı
Tablo-13: Cinsiyete göre milletvekili sayısı ve Meclisteki temsil oranı
Tablo-14: İllere göre ortalama ilk evlenme yaşı
Tablo-15: Evli kadınların yaş grubu ve eğitim seviyesine göre eşleri ile aralarındaki eğitim farkının yüzde dağılımı
Tablo-16: İllere göre kaba boşanma hızı
Tablo-17: En son alışveriş zamanına ve cinsiyete göre bireylerin kişisel kullanım amacıyla İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı
Tablo-18: Bireylerin vücut kitle indeksinin cinsiyete göre dağılımı
Tablo-19: Bireylerin tütün mamulü kullanma durumunun cinsiyet ve yaş grubuna göre dağılımı
Tablo-20: Seçilmiş ölüm nedeni, cinsiyet ve yaş grubuna göre ölümler
Tablo-21: Cinsiyete göre bireylerin yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvende hissetme durumu
Tablo-22: Cinsiyete göre bireylerin kendini evinde yalnızken güvende hissetme durumu

 
  İstatistiklerle Kadın bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-19)