Türkiye İstatistik Kurumu, İşgücü İstatistikleri, Şubat 2021

Sayı: 37487           12 Nisan 2021           Saat: 10:00

İşgücü İstatistikleri, Şubat 2021
Teknik bilgi için: Yosun KATIBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 77 54Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: yosunkati@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - İşgücü İstatistikleri
Tablo-1: Temel işgücü göstergeleri
Tablo-2: Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenler
Tablo-3: İşgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler
Tablo-4: Hanehalkı işgücü araştırması hakkında genel açıklamalar

 
  İşgücü İstatistikleri bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-28)

Metaveri Kapat