Türkiye İstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2019

Sayı: 33705           04 Şubat 2020           Saat: 10:00

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2019
Teknik bilgi için: Metin AYTAÇBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 78 51Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: metin.aytac@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları
Tablo-1: İllere göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve yıllık nüfus artış hızı
Tablo-2: İllere ve cinsiyete göre yabancı nüfus
Tablo-3: İl ve cinsiyete göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve nüfus yoğunluğu
Tablo-4: Yaş grubu ve cinsiyete göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu
Tablo-5: Cinsiyete göre ortanca yaş
Tablo-6: İllere ve cinsiyete göre ortanca yaş
Tablo-7: Yaş grubuna göre nüfus ve toplam nüfus içindeki oranı
Tablo-8: Yaş grubuna göre nüfus ve yaş bağımlılık oranı

 
  Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-39)

Metaveri Kapat