Türkiye İstatistik Kurumu, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2019

Sayı: 33820           11 Eylül 2020           Saat: 10:00

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2019
Teknik bilgi için: Murat KARAKAŞBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 0312 454 77 60Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: muratkarakas@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Tablo-1: Sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin dağılımı
Tablo-2: Sıralı yüzde 20'lik gruplara göre yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri türlerinin dağılımı (Dikey)
Tablo-3: Gelir türlerine göre yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin sıralı yüzde 20'lik gruplara dağılımı (Yatay)
Tablo-4: Hanehalkı fertlerinin esas işteki iktisadi faaliyet kollarına göre yıllık ortalama esas iş gelirleri
Tablo-5: Hanehalkı fertlerinin eğitim durumlarına göre yıllık ortalama esas iş gelirleri
Tablo-6: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre yoksul sayıları, yoksulluk oranı ve yoksulluk açığı
Tablo-7: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine ve eğitim durumuna göre yoksul sayıları ve yoksulluk oranı
Tablo-8: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine ve hanehalkı tipine göre yoksul sayıları ve yoksulluk oranı
Tablo-9: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelir grupları ve seçilmiş yaşam koşulları göstergelerine göre kurumsal olmayan nüfusun dağılımı
Tablo-10: Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Metodolojisi Hakkında Genel Açıklama

 
  Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-21)

Metaveri Kapat