Türkiye İstatistik Kurumu, Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2020

Sayı: 37209           18 Şubat 2021           Saat: 10:00

Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2020
Teknik bilgi için: Dilek GÜDERBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 78 70Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: dilek.guder@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Yaşam Memnuniyeti Araştırması
Tablo-1: Cinsiyet, Yaş Grubu ve Medeni Duruma Göre Mutluluk Düzeyi
Tablo-2: Eğitim Durumuna Göre Mutluluk Düzeyi
Tablo-3: Mutluluk Kaynağı
Tablo-4: Genel Olarak Kamu Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi
Tablo-5: Cinsiyete Göre Umut Düzeyi

 
  Yaşam Memnuniyeti Araştırması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-18)

Metaveri Kapat