Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Çocuk, 2020

Sayı: 37228           20 Nisan 2021           Saat: 10:00

İstatistiklerle Çocuk, 2020
Teknik bilgi için: DİLEK GÜDERBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 78 70Telefon: +90 312 454 72 65
e.posta: dilek.guder@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - İstatistiklerle Çocuk
Tablo-1: Çocuk nüfus ve toplam nüfus içindeki oranı
Tablo-2: Avrupa Birliği üye ülkelerinde çocuk nüfus oranı
Tablo-3: İllere ve yaş grubuna göre çocuk nüfus
Tablo-4: İllere göre çocuk nüfus oranı
Tablo-5: Yaş grubu ve cinsiyete göre çocuk nüfus ve çocuk nüfus oranı
Tablo-6: Çoğul doğumlara göre doğumlar
Tablo-7: Hastanede gerçekleşen doğumların oranı
Tablo-8: İBBS 1. Düzeye göre sezaryen doğumların canlı doğumlar içindeki oranı
Tablo-9: Tek yaş ve cinsiyete göre çocuklarda beklenen yaşam süresi
Tablo-10: Yaş bağımlılık oranı
Tablo-11: Yaş grubu ve cinsiyete göre en çok kullanılan çocuk isimleri
Tablo-12: Cinsiyete göre beş yaş net okullaşma oranı
Tablo-13: Eğitim seviyesi ve cinsiyete göre brüt ve net okullaşma oranı
Tablo-14: Eğitim kademelerine ve cinsiyete göre tamamlama oranı
Tablo-15: Cinsiyete göre 16-17 yaş grubunda evlenen çocuk sayısı ve toplam evlenmeler içindeki oranı
Tablo-16: Kurumsal olmayan çocuk nüfusun işgücü durumu
Tablo-17: Çocuklarda engellilikle ilgili göstergeler
Tablo-18: Çocukların (0-6 yaş grubu) son 6 ay içinde geçirdiği başlıca hastalık/sağlık sorunlarının cinsiyete göre dağılımı
Tablo-19: Çocukların (7-14 yaş grubu) son 6 ay içinde geçirdiği başlıca hastalık/sağlık sorunlarının cinsiyete göre dağılımı
Tablo-20: Cinsiyete göre annesi ve/veya babası vefat etmiş çocuk sayısı
Tablo-21: Çocuk bakımına yönelik hizmetler
Tablo-22: Velayete verilen çocuk sayısı ile annenin ve babanın velayetine verilen çocuk oranı
Tablo-23: Ölüm nedeni ve yaş grubuna göre çocuk ölümleri
Tablo-24: Cinsiyete göre bebek ve beş yaş altı ölüm hızı
Tablo-25: İstatistiklerle Çocuk, 2020 Yayın
Tablo-26: İstatistiklerle Çocuk, 2020 Bilgi Dokümanı

 
  İstatistiklerle Çocuk bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-30)