Türkiye İstatistik Kurumu, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Mart 2021

Sayı: 37333           20 Nisan 2021           Saat: 10:00

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Mart 2021
Teknik bilgi için: HATEM ÇAYIRTEPEBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 23Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: hatem.cayirtepe@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
Tablo-1: Sektörlere göre yurt dışı üretici fiyat endeksi ve değişim oranı
Tablo-2: Ana sanayi gruplarına göre yurt dışı üretici fiyat endeksi ve değişim oranı
Tablo-3: Yurt dışı üretici fiyat endeksi ve değişim oranı

 
  Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-36)

Metaveri Kapat