Türkiye İstatistik Kurumu, İşgücü İstatistikleri, 2020

Sayı: 37484           22 Mart 2021           Saat: 10:00

İşgücü İstatistikleri, 2020
Teknik bilgi için: Yosun KATIBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 77 54Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: yosunkati@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - İşgücü İstatistikleri
Tablo-1: İstatistiki bölge birimleri sınıflaması 1. Düzey'e (12 bölge) göre işgücü durumu
Tablo-2: İstatistiki bölge birimleri sınıflaması 1. Düzey'e (12 bölge) göre istihdam edilenlerin sektörel dağılımı
Tablo-3: İstatistiki bölge birimleri sınıflaması 2. Düzey'e (26 bölge) göre işgücü durumu
Tablo-4: İstatistiki bölge birimleri sınıflaması 2. Düzey'e (26 bölge) göre istihdam edilenlerin sektörel dağılımı
Tablo-5: En son mezun olunan okul ve mezun olunan alana göre işgücü durumu
Tablo-6: Hanehalkı işgücü anketleri hakkında genel açıklama

 
  İşgücü İstatistikleri bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-38)

Metaveri Kapat