Metabilgi  ››   
 
Sınıflamalar
Sınıflama Sunucusu
Revizyonlar
Revizyon Politikası
Cari Yıl Revizyon Planı
Geçmiş Yıl Revizyonları
Dokümanlar
TÜİK Kalite Güvence Çerçevesi Belgesi
Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları (COP)
Soru Formu Nasıl Hazırlanır, Tasarımdan Teste Tüm Adımlarıyla
Araştırmaların Cevaplayıcılar Üzerindeki Yükünün Ölçülmesi, 2013
Kaliteli Bir Araştırmanın El Kitabı
İstatistik Üretiminde İdari Kayıtların Rolü
Haber Bülteni Hazırlama Standartları El Kitabı
Revizyon El Kitabı
Bağlantılar
Açıklamalı İstatistikler - Eurostat
İstatistiksel Metaveri (METIS)
Ortak Metaveri Çerçevesi
OECD İstatistiksel Terimler Sözlüğü
BM İstatistiksel Metaveri Terminolojisi
İstatistiksel Veri ve Metaveri Değişimi (SDMX)
Veri Dokümantasyon Girişimi (DDI)
İstatistiksel Veri ve Metaveri Değişimi (SDMX) Bilgi Alanı
Dublin Core Metaveri Girişimi (DCMI)
Jenerik İstatistiki İş Süreçleri Modeli (GSBPM)
Jenerik İstatistiki Bilgi Modeli (GSIM)
RAMON-Eurostat'ın Metaveri Sunucusu
Kalite Raporları
Araştırmalar
CATI Uygulama Metodolojisi
Kalite Raporu El Kitabı
Sitemizin ideal görünümü için tarayıcınızın güncel sürümünü kullanmanızı öneririz.