Teşkilat Yapısı  ››   
Türkiye İstatistik Kurumu
 

TÜİK BAŞKANLIK SANTRAL : +90 312 454 70 00


TEŞKİLAT YAPISI


5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistik Konseyi ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı olarak yapılandırılmıştır. İstatistik Konseyi, Resmi İstatistik Programı ve resmi istatistikler konusunda tavsiyelerde bulunmak, ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere oluşturulmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ise; Kanunun uygulanmasını sağlamak ve Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere Merkez ve Taşra teşkilatı olarak kurulmuştur.


İSTATİSTİK KONSEYİ


İstatistik Konseyi, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ve 15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 601. maddesine göre Türkiye İstatistik Kurumunun bir organı olarak oluşturmuştur.

Konseyin başlıca görevi; Resmi İstatistik Programı’nın hazırlanması, uygulanması, resmi istatistik ihtiyacının tespiti, değerlendirilmesi, gelişimi ve işlevleri konusunda tavsiyelerde bulunmak, ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmaktır.

İstatistik Konseyi, çeşitli resmi kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarından oluşmaktadır. Konseyin Başkanı TÜİK Başkanıdır. Kanunda Konseyin yılda en az bir defa toplanması öngörülmüştür.


TÜİK BAŞKANLIĞI


Merkez Teşkilatı: Merkez Teşkilatı: Merkez teşkilatı, Ana hizmet birimleri, Danışma birimleri ve Yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Başkanlıkta, daire başkanlıkları bünyesinde grup başkanlıkları ve ihtiyaca göre takımlar oluşturulmuştur.

Taşra Teşkilatı:  Taşra Teşkilatı: Taşra teşkilatı, ulusal düzeydeki sayım ve araştırma faaliyetlerinde sorumluluk bölgesine ait verilerin derlenmesi, değerlendirilmesi, kalite kontrolü, analizi ve merkeze aktarımı ile bölgesel istatistiklerin alt yapısını oluşturmakla ve üretmekle görevlidir. Bölge Müdürleri bölgesel düzeydeki tüm istatistik faaliyetlerini yürütmek ve yerel birimlerle koordinasyonu sağlamaktan doğrudan TÜİK Başkanına karşı sorumludur. TÜİK taşra teşkilatı 26 bölge müdürlüğünden oluşmaktadır. Bölge müdürlükleri bünyesinde grup müdürlükleri ile takımlar oluşturulmuştur.


 
Sitemizin ideal görünümü için tarayıcınızın güncel sürümünü kullanmanızı öneririz.