Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  ››   
Türkiye İstatistik Kurumu
 
  Yönergeler  
 
 

Türkiye İstatistik Kurumu Tarafından Yayımlanmış İstatistiksel Veri ve Bilgilerde Hataların Düzeltilmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge (İlk Yürürlülük Tarihi: 15/02/2017)


Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi (İlk Yürürlülük Tarihi: 24/06/2016)


Resmi İstatistik Programında Yer Alan Kurum ve Kuruluşlarda İstatistik Metodolojisinin Geliştirilmesi Yönergesi (Güncelleme Tarihi: 12/10/2018)


Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge (İlk Yürürlülük Tarihi: 31/12/2014)


Türkiye İstatistik Kurumunda İdari Para Cezası Kararlarının Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar (İlk Yürürlülük Tarihi: 24/10/2014)


Resmi İstatistiklerin Yanlış Kullanılması ve Yorumlanmasını Önlemeye Yönelik Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge (İlk Yürürlülük Tarihi: 28/06/2013 – Güncellenme Tarihi: 24/07/2015)


Resmi İstatistik Programı Çalışma Gruplarının Oluşumu ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönerge (İlk Yürürlülük Tarihi: 27/09/2012)


Türkiye İstatistik Kurumu Mikro Veriye Erişim ve Kullanımı Hakkında Yönerge (İlk Yürürlülük Tarihi: 01/09/2012)


Türkiye İstatistik Kurumunun İdari İş ve İşlemleriyle İlgili Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzluklara İlişkin Şikayetlerin Bildirimi ve Değerlendirilmesine Dair Yönerge (İlk Yürürlülük Tarihi: 14/06/2012)


Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Tarafından Üretilen İstatistiki Verilerde Revizyon Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge (İlk Yürürlülük Tarihi: 28/02/2012 – Güncellenme Tarihi: 31/01/2019)


Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında Staj Yapacak Öğrenciler Hakkında Yönerge
(Staj Başvuru Formu Dahil)
(İlk Yürürlülük Tarihi: 23/01/2007) 
 
Sitemizin ideal görünümü için tarayıcınızın güncel sürümünü kullanmanızı öneririz.