Türkiye İstatistik Kurumu

Kurumsal Kalite Raporları

Bilim, Teknoloji ve Bilgi Toplumu
Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması
Girişimlerde Mesleki Eğitim Araştırması
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması
Kamu Kuruluşları Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması
Sanayi ve Hizmet Kuruluşları Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması
Yenilik Araştırması
Yükseköğretim Kesimi Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması
Çevre ve Enerji
Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri İstatistikleri
Belediye Atık İstatistikleri
Belediye Atıksu İstatistikleri
Belediye Su İstatistikleri
Çevresel İstihdam, Gelir ve Harcama İstatistikleri
Çevre Koruma Harcama İstatistikler
İmalat Sanayi Su, Atıksu ve Atık Istatistikleri
Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri
Organize Sanayi Bölgeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri
Sağlık Kuruluşları Atık İstatistikleri
Sektörel Enerji İstatistikleri
Sektörel Su ve Atıksu İstatistikleri
Seragazı Emisyon Envanteri İstatistikleri
Termik Santral Su Atıksu ve Atık İstatistikleri
Dış Ticaret
Dış Ticaret İstatistikleri
Eğitim, Kültür, Spor ve Turizm
Eğitim Harcamaları İstatistikleri
Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması
Kültür İstatistikleri
Kültürel Miras
Kütüphane İstatistikleri
Opera Bale Koro
Sinema ve Tiyatro İstatistikleri
Turizm İstatistikleri
Yaygın Eğitim Faaliyetleri Araştırması
Yazılı Medya İstatistikleri
Yetişkin Eğitim Araştırması
Gelir Tüketim ve Yoksulluk
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Hanehalkı Tüketim Harcaması Araştırması
Hanehalkı Tüketim Harcaması Araştırması ( Bölgesel Sonuçları)
Yoksulluk Araştırması
İstihdam, İşsizlik ve Ücret
Çocuk İşgücü İstatistikleri
Hanehalkı İşgücü Araştırması
İşgücü Maliyeti Araştırması
İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırması
Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçisi Araştırması
Kendi Hesabına İşveren Araştırması
Nüfus ve Demografi
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
Aile Yapısı Araştırması
Doğum İstatistikleri
Doğum Yeri İstatistikleri
Evlenme ve Boşanma İstatistikleri
Hayat Tabloları
İntihar İstatistikleri
İstatistiklerle Aile
Nüfus ve Konut Araştırması
Ölüm İstatistikleri
Uluslararası Göç İstatistikleri
Yaşam Memnuniyeti Araştırması
Zaman Kullanım Arastırması
Sağlık ve Sosyal Koruma
Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri
Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar
Ölüm Nedeni İstatistikleri
Sağlık Harcamaları İstatistikleri
Sosyal Koruma İstatistikleri
Türkiye Sağlık Araştırması
Sanayi
Kazanç Yapısı
Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri
Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri
Tarım
Bitkisel Ürün Denge Tabloları,Meyveler, Sert Kabuklular ve İçecek Bitkileri İstatistikleri
Bitkisel Ürün Denge Tabloları,Sebzeler İstatistikleri
Bitkisel Ürün Denge Tabloları,Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler İstatistikleri
Bitkisel Üretim İstatistikleri
Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri İstatistikleri
Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri İstatistikleri
Hayvansal Üretim İstatistikleri
Kümes Hayvancılığı Üretimi
Süt ve Süt Ürünleri Üretimi
Su Ürünleri İstatistikleri
Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı Araştırması
Tarımsal İşletme Yapı Araştırması
Ticaret ve Hizmet
Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri
Radyo ve Televizyon Kurum İstatistikleri
Ulaştırma ve Haberleşme
Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri
Trafik Kaza İstatistikleri (Karayolu)